Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2022-06-13

Paragrafer

§105-126

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-06-22

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-07-14

Protokoll

Protokoll KS 2022-06-13 Pdf, 1.1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan