Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämndens myndighetsutskott - extra möte

Datum för sammanträde

2022-08-02

Paragrafer

§§ 127-135

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-08-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-08-23

Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan