Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2022-09-16

Paragrafer

§127-156

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-09-16

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-10-08

Protokoll

Protokoll KF 2022-09-14 Pdf, 1.1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan