Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde

2022-09-21

Paragrafer

§88-102

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-09-23

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-10-15

Protokoll

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 Pdf, 1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan