Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde

2022-10-19

Paragrafer

§103-118

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-10-21

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-11-12

Protokoll

Protokoll BOUN 2022-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan