Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde

2022-11-09

Paragrafer

§54-61

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-11-11

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-12-03

Protokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och Fritidsnämnden 2022-11-09 (munkedal.se)

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan