Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2022-11-14

Paragrafer

§173-205

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-11-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-12-09

Protokoll

Protokoll KS 2022-11-14 Pdf, 1.1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan