Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämnden

Datum för sammanträde

2022-11-17

Paragrafer

§§ 78-87

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-11-21

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-12-12

Protokoll

Protokoll VFN 2022-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan