Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2023-01-16

Paragrafer

§1-13

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-01-19

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-02-10

Protokoll

Protokoll KS 2023-01-16 Pdf, 875.2 kB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan