Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Jävsnämnden

Datum för sammanträde

2023-02-28

Paragrafer

§1-4

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-03-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-03-30

Protokoll

Protokoll JN 2023-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan