Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde

2023-03-08

Paragrafer

§42-61

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-03-10

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-04-01

Protokoll

Protokoll BOUN 2023-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan