Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2023-03-13

Paragrafer

§40-60

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-03-16

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-04-07

Protokoll

Protokoll KS 2023-03-13 Pdf, 1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gotherg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gotherg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan