Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Samhällsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträde

2023-05-05

Paragrafer

§37-55

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-05-11

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-06-01

Protokoll

Protokoll SBN 2023-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan