Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämnden

Datum för sammanträde

2023-05-17

Paragrafer

§§ 69-71 (övrigt protokoll justeras 2023-05-25)

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-05-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-06-07

Protokoll

Protokoll VFN §§ 69-71 omfattas av individsekretess enligt
26 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen och publiceras därför inte.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan