Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde

2023-05-16

Paragrafer

§32-39

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-05-22

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-06-13

Protokoll

Protokoll KFN 2023-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan