Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Valnämnden

Datum för sammanträde

2023-05-22

Paragrafer

§1-2

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-05-24

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-06-14

Protokoll

Protokoll VN 2023-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan