Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2023-09-11

Paragrafer

§132-155

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-09-14

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-10-06

Protokoll

Protokoll KF 2023-09-11 Pdf, 1.1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se



Tillbaka till den officiella anslagstavlan