Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde

2023-09-13

Paragrafer

§40-46

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-09-15

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-10-07

Protokoll

Protokoll KFN 2023-09-13 Pdf, 1.4 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan