Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskott extra möte

Datum för sammanträde

2023-11-16

Paragrafer

§ 136

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-12-07

Protokoll

Protokoll Välfärdsnämnden myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets och sekretesslagen.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan