Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde

2023-11-15

Paragrafer

§53-59

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-12-11

Protokoll

Protokoll KFN 2023-11-15 Pdf, 806.6 kB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan