Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträde

2024-01-26

Paragrafer

§1-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-02-01

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-02-22

Protokoll

Protokoll MSBN 2024-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan