Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskott - extra möte

Datum för sammanträde

2024-03-25

Paragrafer

§ 39

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-03-25

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-04-15

Protokoll

Protokoll Välfärdsnämndens myndighetsutskott publiceras inte på grund av sekretess 26 kapitlet enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan