Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Välfärdsnämnden

Datum för sammanträde

2024-03-21

Paragrafer

§§ 25-33

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-03-26

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-04-16

Protokoll

Protokoll VFN 2024-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan