Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Kultur- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde

2024-03-22

Paragrafer

§39-59

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-03-27

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-04-19

Protokoll

Protokoll KUN 2024-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Lovisa Zetterberg

lovisa.zetterberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Lovisa Zetterberg

lovisa.zetterberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan