Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2024-03-25

Paragrafer

§20-41

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-04-03

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-04-25

Protokoll

Protokoll KF 2024-03-25 Pdf, 1.1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Pernilla Gustafsson

pernilla.gustafsson2@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Pernilla Gustafsson

pernilla.gustafsson2@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan