Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Samråd om Vattentjänstplan Munkedals kommun

 

Avdelning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum då kungörelsen sätts upp

2023-10-16

Datum då kungörelsen tas ned

2023-11-06

Information om ärendet

Just nu pågår arbetet med att ta fram en Vattentjänstplan för Munkedals kommun. Vattentjänstplanen är den plan som beskriver kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och är ett underlag för en hållbar långsiktig utveckling av den allmänna VA-anläggningen.

 

Samrådet pågår mellan den 16 oktober till 6 november 2023. Under samrådet kan myndigheter och fastighetsägare lämna synpunkter på förslaget.

 

Synpunkter ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2023-11-06.

Handlingar

Samrådshandlingar och information

Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen
455 80, Munkedal

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Moa Jarnedal

planbygg@munkedal.se