Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Information om beslut, bygglov för parkering - Dingle 4:1

 

Avdelning:

Plan-, Bygg- och MEXavdelningen

Datum då kungörelsen sätts upp

2023-11-01

Datum då kungörelsen tas ned

2023-12-05

Information om ärendet

Bygglov för parkering.

Handlingar

Beslut och underlag Pdf, 2 MB.

Kontaktuppgifter

Plan-, bygg- och MEX-avdelningen
Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

planbygg@munkedal.se

Handläggare

Andréas Jakobsson

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Marianne Meijer

planbygg@munkedal.se