Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Öppet möte under § 85 - Styrelsemöte nr 5 2023 den 24 november

 

Avdelning:

Samordningsförbundet Väst

Datum då kungörelsen sätts upp

2023-11-16

Datum då kungörelsen tas ned

2023-12-08, kl. 00:00

Information om ärendet

Mötet är öppet för allmänheten cirka kl. 14:00 under
§ 85 Verksamhetsplan med budget 2024.


Du som önskar/tänker/vill delta, anmäl det till info@sofvast.se senast fredagen den 18 november. Då kommer du få en Teamslänk för att koppla upp dig till mötet.

Handlingar

Samordningsförbundet Väst, anslag om öppet möte verksamhetsplan och budget 2024 Pdf, 166 kB.

Kontaktuppgifter

Samordningsförbundet Väst

E-post: info@sofvast.se

Handläggare

Xxxx Xxxx

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Ulrika Skreberg Karlsson

ulrika.skrebergkarlsson@munkedal.se