Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Granskning om Vattentjänstplan Munkedals kommun

 

Avdelning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum då kungörelsen sätts upp

2024-01-02

Datum då kungörelsen tas ned

2024-01-30

Information om ärendet

Just nu pågår arbetet med att ta fram en Vattentjänstplan för Munkedals kommun. Vattentjänstplanen är den plan som beskriver kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och är ett underlag för en hållbar långsiktig utveckling av den allmänna VA-anläggningen.

 

Granskningen pågår mellan den 2 januari till 30 januari 2024. Under granskningen kan myndigheter och fastighetsägare lämna synpunkter på förslaget.

 

Synpunkter ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda
senast 2024-01-30.

Handlingar

Granskningshandlingar och information

Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen
455 80, Munkedal

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Moa Jarnedal

planbygg@munkedal.se