Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Underrättelse om antagande av detaljplan - Hällevadsholm Vässje, västra

 

Avdelning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum då kungörelsen sätts upp

2024-02-22

Datum då kungörelsen tas ned

2024-03-14

Information om ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 februari, MSBFV-2024–51 § 26, att anta detaljplanen för Hällevadsholm Vässje västra, del av Vässje 2:4 m fl, Munkedals kommun.

Handlingar

Underrättelse om antagande av detaljplan Hällevadsholm Vässje västra Pdf, 199.8 kB.

 

Alla handlingar i ärendet

Kontaktuppgifter

Plan-, bygg- och MEX-avdelningen
Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

planbygg@munkedal.se

Handläggare

Elin Tibell

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Elin Tibell

planbygg@munkedal.se