Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Samråd för ny avfallsplan

 

Avdelning:

Administrativa avdelningen

Datum då kungörelsen sätts upp

2024-03-15

Datum då kungörelsen tas ned

2024-05-01

Information om ärendet

Samråd för ny gemensamn avfallsplan för Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner.

Handlingar

Avfallsplan

Kontaktuppgifter

Administrativa avdelningen
Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

bo.sall@munkedal.se

Handläggare

Bo Säll

bo.sall@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Bo Säll

bo.sall@munkedal.se