Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/nätstation på fastigheten
HOGEN 3:1.

 

Avdelning:

Plan-, bygg- och MEX

Datum då kungörelsen sätts upp

2024-03-28

Datum då kungörelsen tas ned

2024-04-19

Information om ärendet

Ärendenummer: SBFV-2024-48
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har fått in ett ärende gällande Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/nätstation på fastigheten HOGEN 3:1.
Berörda grannar/sakägare har rätt att lämna synpunkter, senast 2024-04-19.

Handlingar

Ansökningshandlingar Pdf, 2.4 MB.

Kontaktuppgifter

Plan-, bygg- och MEX-avdelningen
Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

planbygg@munkedal.se

Handläggare

Marianne Meijer

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Josefine Tenghede

planbygg@munkedal.se