Publicerad:

Kungörelse

Ärende:

Granskning Översiktsplan 2040, Munkedals kommun

 

Avdelning:

Plan-, bygg och MEX

Datum då kungörelsen sätts upp

2024-07-01

Datum då kungörelsen tas ned

2024-09-20

Information om ärendet

Munkedals kommun har tagit fram förslag på ny översiktsplan, ÖP2040. Granskningstiden pågår mellan 1 juli och 20 september 2024. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 

Ta del av översiktsplanen

Du hittar översiktsplanen via kommunens hemsida www.munkedal.se. I den digitala handlingen finns information om hur du bäst tar del av förslaget och du kan även lämna synpunkter digitalt.

 

Översiktsplanen finns även i pdf- format. Denna handling är utskrivbar och finns på hemsidan.

 

Material och information i pappersformat finns även att ta del av i Munkedals kommunhus, Centrumtorget 5.

 

Om du har frågor om hur du kan ta del av översiktsplanen är du välkommen att mejla till planbygg@munkedal.se eller ringa kommunens växel 0524-18000

 

Lämna synpunkter

Synpunkter kan lämnas på olika sätt; via formuläret som finns i den digitala granskningshandlingen, via e-post eller post. Ange rubriken ”Yttrande ÖP2040” vid e-post och post. Synpunkter ska lämnas senast den 20 september.

Kontaktuppgifter

Plan-, bygg- och MEX-avdelningen
Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

planbygg@munkedal.se

Handläggare

Elin Tibell

planbygg@munkedal.se

Ansvarig för kungörelsen

Josefine Tenghede

planbygg@munkedal.se