Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunfullmäktige
Datum för sammanträde
2021-11-29

Allmänheten kan följa sammanträdet på
webben.Kallelse

Kallelse inklusive handlingar KF 2021-11-29 Pdf, 20.8 MB.


Förvaringsplats för kallelsen

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Ordförande

Heikki Klaavuniemi (SD)


Sekreterare

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan