Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2023-05-26


Ordförandebeslut gällande eldningsförbud.

Handling

Ordförandebeslut gällande eldningsförbud Pdf, 417.6 kB.

Förvaringsplats för kallelsen

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Ordförande

Heikki Klaavuniemi (SD)

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan