Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för sammanträde
2021-03-22

Paragrafer

§26-40


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-03-31


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-04-21


Protokoll

Protokoll SBN 2021-03-22


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan