Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämnden

Datum för sammanträde

2023-05-17

Paragrafer

§§ 55-71 (§§ 69-71 justerades omedelbart)

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-05-24

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-06-14

Protokoll

Protokoll VFN 2023-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan