Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2023-05-15

Paragrafer

§93-108

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-05-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-06-08

Protokoll

Protokoll KS 2023-05-15 Pdf, 963.7 kB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan