Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kultur- och fritidsnämnden
Datum för sammanträde
2021-11-17

Paragrafer

§§ 47-54


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-11-25


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-12-17


Protokoll

Protokoll KFN 2021-11-17


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan