Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunfullmäktige
Datum för sammanträde
2021-04-26

Paragrafer

§§ 35-48


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-04-29


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-05-20


Protokoll

Protokoll KF 2021-04-26


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Linda Ökvist

linda.okvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Linda Ökvist

linda.okvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan