Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Datum för sammanträde

2023-01-19

Paragrafer

§§ 4-9

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-01-19

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-02-09

Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan