Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde

2022-11-15

Paragrafer

§119-138

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-11-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-12-09

Protokoll

Protokoll BOUN 2022-11-15 (munkedal.se)

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan