Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde

2023-11-13

Paragrafer

§172-199

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-12-08

Protokoll

Protokoll KS 2023-11-13 Pdf, 1.1 MB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan