Avfallsplan 2024-2030

Illustration av EU:s avfallstrappa

Förslag till ny avfallsplan ute på samråd

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny gemensam avfallsplan 2024-2030 för Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Gemensam nämnare för de fyra kommunerna är ägandet i det gemensamma miljöföretaget Rambo AB.

 

Rambo har tillsammans med ägarkommunerna tagit fram ett förslag till ny gemensam avfallsplan som är ute på samråd under perioden 20 mars - 1 maj, där allmänheten och andra aktörer är välkomna att inkomma med synpunkter senast den 1 maj 2024.

 

Efter samrådets avslut kommer en ny reviderad avfallsplan att tas fram för granskning, där det kommer att ges ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

 

Målsättningen är att respektive kommuns fullmäktige ska ta beslut om ny avfallsplan under 2024/2025.

 

Avfallsplanen ska skapa en hållbar resursanvändning

Det övergripande syftet med avfallsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning, där avfall förebyggs, material och produkter stannar längre i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs och omhändertas på rätt sätt. Från linjärt till cirkulärt synsätt.

 

Samrådshandlingar avfallsplan 2024-2030


 

 

Lämna dina synpunkter

Under samrådet har du möjlighet att ta del av nuvarande förslag till avfallsplan och lämna dina synpunkter senast 1 maj 2024.

 

Via E-post

Du kan skicka in dina synpunkter via e-post till: registrator@munkedal.se

Ange gärna ordet avfallsplan i ämnesraden.


Via brev

Du kan även skicka in dina synpunkter via brev till:

Munkedals kommun

Att: Registrator

Centrumtorget 5
455 80 Munkedal


 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Bo Säll