Lediga tomter i Munkedal

Flygfotovy från Lilla Foss mot Tungenäset

 

 

Karta visande områden med lediga tomter i Munkedal

Område Tegelverket

Området ligger vackert i nordvästra delen av tätorten. Nära till skola, barnomsorg, äldreboende och affärer. Tomterna är mellan 340 och 790 kvm och bebyggs av nedanstående exploatörer.

Flygfoto med inritade lotter och områdesansvariga byggföretag

För att boka tomt och hus eller för mer information kontakta:


BohuslänsVillan Munkedal AB

Öringvägen 8, 45533 Munkedal


Jimmy Forsberg

jimmy@bohuslansvillan.se

073-3161874


Claes Dahlqvist

claes@bohuslansvillan.se

070-6956540


ROBAB AB

Kardanvägen 11, 461 38 Trollhättan

http://www.robab.nu/


Robert Dahlman

robert@robab.nu

0733-74 15 01


Detaljplanehandlingar Tegelverket

Område Bergsäter

Området ligger i södra delen av samhället, omgivet av vacker kuperad natur och är framtaget tillsammans med privat exploatör. Mycket bra pendlingsmöjligheter då tomtområdet  ligger nära E6-ans avfart.


Utbyggnaden av gator, belysning och lekplats inom området är planerat att påbörjas våren 2021.


Detaljplanehandlingar Bergsäter

Flygfoto visade planerade, ej avstyckade, tomter Bergsäter. Munkedal.
Tomternas storlek och pris

Nr

Preliminär areal

Pris

1

1540 m²

200000 kr

2

1560 m²

200000 kr

3

1630 m²

250000 kr

4

1770 m²

300000 kr

5

1640 m²

300000 kr

6

1530 m²

350000 kr

7

1660 m²

350000 kr

8

1400 m²

300000 kr

9

1510 m²

350000 kr

10

1340 m²

300000 kr

11

1730 m²

250000 kr

12

1740 m²

250000 kr

13

1370 m²

200000 kr

14

1500 m²

250000 kr

15

1230 m²

300000 kr

16

1430 m²

350000 kr

17

1420 m²

350000 kr

18

1420 m²

350000 kr

19

1400 m²

350000 kr

20

1420 m²

350000 kr

21

1480 m²

350000 kr

22

1630 m²

300000 kr

I priserna ingår inte anslutningsavgifter för vatten och avlopp, fiber, el etc.


Område Myrbotten

Området ligger naturnära i norra delen av Munkedal och det är mycket nära till barnomsorg och grundskola. Kommunnalt VA i tomtgräns.

Flygfoto visande lediga tomter på Myrbotten, Munkedal.

Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl. VA)

Munkedal 1:2 Lott A

Ca 1200 m²

Från 250 000:- Se anm.

Munkedal 1:2 Lott B

Ca 1100 m²

Från 250 000:- Se anm.

Anmärkning: Lotterna A och B på 1:2 kan bebyggas med villor, par- eller fyrbohus. Pris per styck är 250 000 kr plus 45 000 kr för varje tillkommande lägenhet utöver den första.

Område Möe

Området ligger i norra delen av samhället, nära Möe kapell och är omgivet av vacker kuperad natur. Tomterna är högt belägna, delvis med vidsträckt utsikt mot söder och väster. Gång- och cykelväg planeras till bruksskolan där det även finns förskola. Kommunalt VA i tomtgräns.


Detaljplanehandlingar Möe

Flygfoto visande lediga tomter på möeområdet, Munkedal

Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl.VA)

Möe 1:137

1211 m²

404 800:-

Möe 1:138

1014 m²

404 800:-

Möe 1:139

1084 m²

404 800:-

Möe 1:140

1134 m²

404 800:-

Möe 1:146

996 m²

454 800:-

Möe 1:147

1204 m²

304 800:-

Möe 1:149

1295 m²

329 800:-

 

Område Nedre Lycke

Området ligger i norra delen av samhället och har ca 700 m till Bruksskolan. Tomterna har varierande storlek och priset för en tomt är 204 800 kr inklusive vatten- och avloppsanslutning.

Flygfoto visande tomtindelning på Nedre Lycke

Nedre Lycke


Tomternas storlek

Tomt

Areal

Nedre Lycke 2:74

1866 m²

Nedre Lycke 2:75

1198 m²

Nedre Lycke 2:76

1183 m²

Nedre Lycke 2:78

1116 m²

Nedre Lycke 2:79

972 m²

Nedre Lycke 2:80

1059 m²

Nedre Lycke 2:81

1076 m²

Nedre Lycke 2:84

973 m²

Nedre Lycke 2:85

936 m²

Nedre Lycke 2:86

954 m²


Område Korpås

Området ligger i norra delen av samhället i vackert kulturlandskap. Detaljplanen för området innehåller ca 20 tomter där 7 är kommunens och resterade en privat exploatör.


Utbyggnad av den kommunala delen av planområdet är planerad till 2021-2022. Utbyggnaden avser ny gata i området, belysning, iordningsställande av parkmark etc.


Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1600 m² och priset  per tomt är 200 000 kr exklusive VA.


Detaljplanehandlingar Korpås

Flygfoto visande tänkt tomtindelning på område Korpås, Munkedal.

Fakta om Munkedal

Invånare: ca 3 800


Kommunal service: förskolor, skolor 0-9, fritids, kommunhus, äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, anhörigcafé, dagrehab, bibliotek


Gymnasieskola: processtekniskt program, Lärlingsgymnasiet i Håby


Kommersiell service: ICA (post, paketutlämning), COOP (uttagsautomat), Hemköp (spelbutik), närbutik, pizzerior, bank, drivmedelsstation, bilverkstäder, biltvätt, klädbutiker, bageri, frisörer, blomsterhandel, byggvaruhandel, radio- och tv-butik, vitvaruhandel med mera.


Vård: vårdcentral, apotek, tandläkare


Fritid: ridskola, gym, elljusspår, idrottshall, ishall, idrottsplats, laxfiske


Kommunikationer: buss, tåg


I närheten: gymnasieskolor, väg E6, ridskolor, golfbana, kanotcenter, bergsklättring, vandringsleder, salta och söta bad, båtplatser

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell