Område Korpås

Området ligger i norra delen av samhället i vackert kulturlandskap. Detaljplanen för området innehåller ca 20 tomter där 7 är kommunens och resterade en privat exploatör.

 

fff
Flygfoto visande tänkt tomtindelning på område Korpås, Munkedal.

Utbyggnad av den kommunala delen av planområdet är planerad till 2021-2022. Utbyggnaden avser ny gata i området, belysning, iordningsställande av parkmark etc.


Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1600 m² och priset  per tomt är 200 000 kr exklusive VA.


Detaljplanehandlingar Korpås


Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell