Område Möe

Området ligger i norra delen av samhället, nära Möe kapell och är omgivet av vacker kuperad natur. Tomterna är högt belägna, delvis med vidsträckt utsikt mot söder och väster. Gång- och cykelväg planeras till bruksskolan där det även finns förskola. Kommunalt VA i tomtgräns.

 

Flygfoto visande lediga tomter på möeområdet, Munkedal

Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl.VA)

Möe 1:137

1211 m²

404 800:-

Möe 1:138

1014 m²

404 800:-

Möe 1:139

1084 m²

404 800:-

Möe 1:140

1134 m²

404 800:-

Möe 1:146

996 m²

454 800:-

Möe 1:147

1204 m²

304 800:-

Möe 1:149

1295 m²

329 800:-

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell