Munkedals kommunvapen

Brandrisk och vattennivåer

Foto på en vattenkanna som vattnar en planta.

Hög brandrisk

Det varma och torra vädret gör att risken för brand i skog och mark är hög. Det råder inte eldningsförbud i Munkedals kommun, men räddningstjänsten Mitt Bohuslän uppmanar till stor försiktighet vid eldning och grillning.


Mer information på Räddningstjänsten Mitt Bohuslän webbplats: www.mittbohuslan.se.länk till annan webbplats

Eldningsförbud

Räddninstjänsten Mitt Bohusläns webbplatslänk till annan webbplats hittar du information om eldningsförbud och vad som gäller vid eldning utomhus.

Håll koll på brandrisken

Följ SMHI:s brandriskprognoslänk till annan webbplats eller ladda ner appen ”Brandrisk utelänk till annan webbplats” för att hålla koll på läget just där du befinner dig.

Att tänka på vid eldning i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.


Tips gällande vad du ska tänka på vid eldning i skog och mark finns på www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats.


Vattennivåer och bevattningsförbud

Ibland faller det inte tillräckligt mycket regn för att våra färskvattenresurser ska vara på en normalnivå. Då kan det bli aktuellt med bevattningsförbud eller en besparingsuppmaning.

www.vastvatten.selänk till annan webbplats kan du se aktuella nivåer för våra vattenresurser och se om förbud eller uppmaning råder just nu.

Västvatten AB

Kommunalt vatten och avlopp

 

info@vastvatten.se

0522-63 88 00

 

 

Räddingstjänstförbundet
Mitt Bohuslän