Munkedals kommunvapen

Brandrisk och vattennivåer

Foto på en vattenkanna som vattnar en planta.

Räddningstjänsten avråder i nuläget från eldning

2022-05-02: Just nu torkar det upp i skog och mark, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänsten avråder från all form av eldning tills vidare.

 

Brandrisk och eldningsförbud

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns webbplats hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus.


Krisinformation.se har en webbsida med information om och var det råder eldningsförbud i Sverige.

Håll koll på brandrisken

Följ SMHI:s brandriskprognos eller ladda ner appen ”Brandrisk ute” för att hålla koll på läget just där du befinner dig.

Att tänka på vid eldning i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.


Tips gällande vad du ska tänka på vid eldning i skog och mark finns på www.msb.se.


Vattennivåer och bevattningsförbud

Ibland faller det inte tillräckligt mycket regn för att våra färskvattenresurser ska vara på en normalnivå. Då kan det bli aktuellt med bevattningsförbud eller en besparingsuppmaning.

www.vastvatten.se kan du se aktuella nivåer för våra vattenresurser och se om förbud eller uppmaning råder just nu.