Skicka in din anmälan

När bygglovsavdelningen fått in din anmälan skickas en bekräftelse till dig om att vi mottagit ditt ärendet. Om ärendet inte är komplett skickas ett föreläggande om att kompletteting krävs.

 

Att ärendet inte är komplett betyder att den saknar någon uppgift som krävs för prövningen eller att ritningarna inte är tydliga nog.

 

När ditt ärende bedöms som fullständigt skickar byggnadsnämnden ett meddelande om att ärendet är komplett.

 

Anmälan görs via e-tjänst eller pdf-blankett som du hittar under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal

Byggherre

Byggherre kallas, enligt plan- och bygglagen (PBL), den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt regler och krav enligt plan- och bygglagen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer