Detaljplan

När du ska bygga ett nytt bostadshus måste du alltid söka bygglov.


Inom detaljplan är det denna som bestämmer:

  • var på tomten du får bygga
  • hur högt och stort huset får vara
  • och ibland även färg och material på tak och fasad

  

Se gällande detaljplaner


Utanför detaljplan kollar kommunen om det är lämpligt att bygga där du vill. Det kan finns många saker att ta hänsyn till. Till exempel:

  • vägar och buller
  • möjligheten till vatten och avlopp
  • om det finns fornlämningar
  • avstånd till kollektivtrafik


Kontakta oss gärna för hjälp och råd.

 

Se särskilda bestämmelser

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer